OVER SALIX

De stichting SALIX kameropera heeft ten doel het creëren, ontwikkelen en uitbrengen van operaproducties, muziek-theaterproducties en theaterproducties en het stimuleren van jong talent op zowel artistiek als productioneel vlak. SALIX is een zogenaamde Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI).Bestuur

Klaus Bertisch – voorzitter
Mick Knops – penningmeester
Esther Linssen – algemeen lid

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn daarna éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Conform de Governance Code Cultuur zullen de bestuursleden dakpansgewijs aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster, waarbij niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn. De volgorde zal zijn, Esther Linssen, Mick Knops en als laatste Klaus Bertisch.

Het bestuur is onbezoldigd, de bestuurders ontvangen alleen een reis- en onkostenvergoeding.


Directie

Rennik-Jan Neggers – Artistiek leider
Lisanne van Vucht – Zakelijk leider


Marketing

Voor de marketing van SALIX wordt er samengewerkt met:


ANBI

Gegevens SALIX kameropera (alias Stichting Studio Salix)

Stichting Studio Salix
KvK nummer: 69616205
RSIN nummer: 857941343

Brouwersgracht 230H
1013 HE Amsterdam

Postadres
Witte de Withstraat 122-3
1057 ZH Amsterdam
info@salixkameropera.nl

Stichting SALIX kameropera onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Verslagen en Beleidsplannen

Download hier ons Rooster van aan- en aftreden bestuursleden
Download hier ons Financieel jaarverslag 2022
Download hier ons Beleidsplan 2023-2024