Gegevens Studio Salix

Stichting Studio Salix
KvK nummer: 69616205
RSIN nummer: 857941343

Brouwersgracht 230H
1013 HE Amsterdam

Postadres
Witte de Withstraat 122-3
1057 ZH Amsterdam
info@salixkameropera.nl

Stichting Studio Salix onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Bestuur

Klaus Bertisch – voorzitter
Mick Knops – penningmeester
Esther Linssen – algemeen lid

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn daarna éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Conform de Governance Code Cultuur zullen de bestuursleden dakpansgewijs aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster, waarbij niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn. De volgorde zal zijn, Esther Linssen, Mick Knops en als laatste Klaus Bertisch.

Het bestuur is onbezoldigd, de bestuurders ontvangen alleen een reis- en onkostenvergoeding.

Download hier ons rooster van aan- en aftreden bestuursleden
Download hier ons financieel jaarverslag 2018
Download hier ons financieel jaarverslag 2019
Download hier ons financieel jaarverslag 2020
Download hier ons financieel jaarverslag 2021